Click on your Model

Beetle Front Wheel Cylinders

FRONT WHEEL CYLINDER, through 1957, 2 bolt

 

German
FRONT WHEEL CYLINDER, 1958-1964 Brazilian German
FRONT WHEEL CYLINDER, 1965-1977, std beetle

 

German
FRONT WHEEL CYLINDER, 1971 on, Super Beetle Brazilian German